Categories
Uncategorised

Latha na Sàbaid

Madainn

[Chan eil an còrr a dhìth orm ach gum bi] eòlas agam airsan ’s air cumhachd na h‑aiseirigh aige. (Philinianaich 3: 10)

A Dhè ghràsmhòr, tha do chlann a’ cuimhneachadh an-diugh le taingealachd air aiseirigh do Mhic, Ìosa Crìosd, on uaigh. Tha mise toilichte gu bheil e beò còmhla rium, gam chuartachadh le a ghràdh. Neartaich mi tre adhradh agus aoibhneas an latha seo gu bhith a’ leantainn Ìosa gun nàire.
Amen.

Ar n-Athair a tha air nèamh,
Gu naomhaichear d’ ainm.
Thigeadh ro rìoghachd.
Dèanar do thoil air an talamh, mar a nithear air nèamh.
Thoir dhuinn an-diugh ar n-aran làitheil.
Agus maith dhuinn ar fiachan,
mar a mhaitheas sinn dar luchd-fiach.
Agus na leig ann am buaireadh sinn,
ach saor sinn o olc;
Oir leatsa an rìoghachd, agus an cumhachd, agus a’ ghlòir,
gu sìorraidh.
Amen.

Feasgar
Mar sin, air feasgar an latha sin fhèin, air a’ chiad latha dhen t‑seachdain… thàinig Ìosa agus sheas e nam measg, agus thuirt e riutha, “Sìth dhuibh!” (Eòin 20: 19)

Taing dhut, Athair, gu bheil Ìosa, do Mhac, beò, agus gu bheil e còmhla rium an-dràsta, nas fhaisge orm na làmh is cas agus nas dlùithe dhomh na m’ anail.
Air sgàth sin, chan eil eagal orm, agus gabhaidh mi fois tron oidhche. A Dhè, èist ri m’ ùrnaigh ann an ainm Chrìosd.
Amen.

Fàg freagairt

Cha dèid an seòladh puist-dhealain agad fhoillseachadh. Tha * ris na raointean a tha riatanach