Dìlseachd

Ceadaich, A Thighearna, a thaobh an nì a thuirt sinn le ar bilean, gun robh sinn ga chreidsinn nar cridheachan agus ga chuir an gnìomh nar beathanan; agus a-mach à cùm dìleas sinn gus an deireadh; air sgath Chrìosd.

John Hunter (1849-1917)