Taghadh de dh’Ùrnaighean Eachdraidheil

Ag Ullachadh airson Ùrnaigh

Moladh, Aideachadh, is Taingealachd

Ùrnaighean airson Fàs Spioradail

A’ Bhliadhna Chrìosdail

Ùrnaighean airson Beatha Làitheil

Ùrnaighean dhaibhsan la Feumalachdan Sònraichte

Ùrnaighean na Cruinne

Ùrnaighean Làitheil

Ùrnaighean airson na h-Eaglaise Chrìosdail

Beannachdan agus Docseòlaisean

Ùrnaighean Chloinne

Ùrnaighean Ghoirid

Ùrnaighean Ainmeil