Teaghlaichean is Caraidean

Cò-laithean-breith is Cinn-bliadhna

Dachaighean is Pàrantan

Clann

Caraidean