Ùrnaighean Chloinne

A’ Toirt Taing

A’ Faighneachd – Airson Dhaoine eile

An Spiorad Naomh

Beò mar Ìosa

Beò cuide ri Ìosa

Amannan Bìdh

Dèagh Ùrnaighean Mhaidne

Dèagh Ùrnaighean Fheasgair

A Dhè Beannaich Sinn