Ùrnaighean na Cruinne

Daoine ann an Èis

Nàiseannan an t-Saoghail

Gum biodh a h-uile Duine eòlach air Dia