Ceanglaichean

Am Bìoball 

Air loidhne

Tha Am Bìoball ri fhaighinn air loidhne saor an asgaidh air Bible.com.  Faodar a leughadh air an làrach-lìn agus mar app.

Am Bìoball Gàidhlig (1992)
Am Bìoball Iomraidh Gàidhlig (2017)
An Tiomnadh Nuadh anns an Eadar-Theangachadh Ùr (2017)
Tiomnadh Nuadh (MacEachen) (1875)
Apocripha (MacGriogair) (1860)
Laoidhean o na Sgriobtaran Naomha (1987)
Sailm Dhaibhidh (Seanadh Earra-ghàidheal) (1694)
Sailm Dhabhidh (ath-sgrùdaichte le litreachadh ùr) (1992)

Ann an clò

Comann Bhìoball na h-Alba
An Tiomnadh Nuadh anns an Eadar-theangachadh Ùr (2017)
An Tiomnadh Nuadh: deasachadh dà-chànanach (1992)
Soisgeul Eòin anns an Eadar-theangachadh Ùr (2010)

Akerbeltz
Am Bìoball Naomh
Seo ath-fhoillseachadh Bìoball an SSPCK (1902).  Chaidh deasachadh aotrom a dhèanamh air an teacsa.

 

Cleachdadh na Gàidhlig ann an diofar eaglaisean

An Eaglais Chaitleagach:
Comann Gàidhlig Caitligeach
Ùrnaighean anns a’ Ghàidhlig
Goireasan a chaidh am foillseachadh anns a’ Ghàidhlig
Ùrnaighean ann an Gàidhlig na h-Èireann

An Eaglais Easbaigeach:
Comann Gàidhlig na h-Eaglaise Easbaigiche Albannaiche
Goireasan (ùrnaighean agus fiosrachadh)
Leabhar na h-Ùrnaigh Choitchionn (1895)
An Liotuirge (1970)
Litirdi Albannach (1982) (le teacsa dà-chànanch agus clàraidhean fuaim)

 

Leabhraichean agus goiresan eile

Handbook of Biblical and Ecclesiastical Gaelic (sa Bheurla), ri fhaotainn mar PDF air làrach-lìn Eaglais na h-Alba.

Na Duilleagan Gàidhlig aig Life and Work (iris Eaglais na h-Alba)
Na Duilleagan Gàidhlig, 1907 – 1911
Na Duilleagan Gàidhlig, 1912 – 1918
Na Duilleagan Gàidhlig, 1919 – 1924
Na Duilleagan Gàidhlig, 1924 – 1927 
Na Duilleagan Gàidhlig, 1928 – 1931 
Na Duilleagan Gàidhlig, 1932 – 1935 
Na Duilleagan Gàidhlig, 1936 – 1940 
Na Duilleagan Gàidhlig, 1940 – 1947
Na Duilleagan Gàidhlig, 1948 – 1950

Ùrnaighean air làrach-lìn Akerbeltz.

Lorgar leabhraichean cràbhach ann am bùth Comhairle nan Leabhraichean ann an Glaschu.

Ìosa (fiolm stèidhichte air Soisgeul Lùcais): ri fhaicinn air YouTube.

Fàg freagairt