Ag ùrnaigh tron bhliadhna

Ùrnaigh gach latha
Na Ràithean

A’ Bhliadhna Ùr
Diardaoin a’ Bhrochain Mhòir
Dihaoine na Ceusta
A’ Chàisg
Aidmheint
An Nollaig