Ùrnaighean Ghoirid

Dèan dìon orm, a Thighearna ghràdhaich;
Tha mo sgoth cho beag,
Agus tha do chuan-sa cho mòr.

Breton fishermen’s prayer

A Dhè, tha mi a’ toirt taing dhut
airson an aoibhneis gu lèir
a tha air a bhith agam na mo bheatha.

Byrhtnoth (d. 991)

Leig dhuinn gum b’ i am prìomh amas a bhiodh againn, A Dhè,
a bhith gad ghlòrachadh,
agus a bhith gad mhealtainn gu sìorraidh.

Iain Calbhainn (1509-1564)

A Thighearna,
ceadaich gum b’ e do ghlòir m’ amas-sa,
D’ fhacal mo riaghailt,
Agus an uairsin bi do rùn air a dhèanamh.

King Charles 1 (1600-49)

Glòir do Dhia airson na h-uile nithean.

Iain Criosostam (c. 347 – 407).

A Dhè, dèan clann de shàmhchair dhuinn
agus oighreachdan de shìth.

Clement of Alexandria (c. 150-c. 215)

A Thighearna, na leig leinn gu sìorraidh a bhith a’ smaoineachadh gun urrainn dhuinn seasamh leinn fhèin agus nach bi feum againn ortsa,
ar feum as motha.

John Donne (1572-1631)

Thoir dhomh ach do ghràdh agus do ghràs,
Agus tha mi beairteach gu leòr.

Ignatius à Loidhòla (1491/5-1556)

A Thighearna dèan mise a-rèir do chridhe fhèin.

Brother Lawrence (1611-91)

Nar leigeadh gum biodh eòlas agamsa gu bràth orm fhèin dealaichte bhon Dè bheò!

D. H. Lawrence (1885-1930)

A Thighearna, thoir dhuinn an creideamh
gu bheil ceartas a’ ciallachadh cumhachd.

Abraham Lincoln (1809-65)

A Thighearna,
Thoir dhomh gum faic mi do ghlòir,
Anns a h-uile àite.
Amen.

Michelangelo (1475-1564)

A Dhè, cuidich leinn airson nach bi sinn a’ cuir ann an suarachas no a’ seasamh an aghaidh
na nithean nach eil sinn a’ tuigsinn.

William Penn (1644-1718)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*