A’ Faighneachd – Airson Dhaoine eile

Athair ghràdhaich,
Tha mi ag ùrnaigh airson an fheadhainn aig nach eil duine
A ghràdhaicheas iad gu leòr airson ùrnaigh a dhèanamh dhaibh.
Ga b’ e càite a bheil iad,
Ge b’ e cò iad
Leig innse dhaibh nach deachaidh an dì-chuimhneachadh.
Amen.

Francis Assisi (1181-1226)