Ùrnaighean chloinne

Clann ag Ùrnaigh (leabhar air loidhne)

A’ toirt taing airson gràdh Dhè
A’ toirt taing airson beathaichean is nàdar
A’ Faighneachd – Airson dhaoine eile
A Dhè beannaich sinn
Amannan bìdh
An Spiorad Naomh
Beò mar Ìosa
Beò cuide ri Ìosa
Ùrnaighean Mhaidne