Leugh am Bìoball sa Ghàidhlig

Air loidhne

Tha Am Bìoball ri fhaighinn air loidhne saor an asgaidh air Bible.com.  Faodar a leughadh air an làrach-lìn agus mar app.

Am Bìoball Gàidhlig (1992)

Am Bìoball Iomraidh Gàidhlig (2017)

An Tiomnadh Nuadh anns an Eadar-Theangachadh Ùr Gàidhlig (2017)

Apocripha (MacGriogair) (1860)

Laoidhean o na Sgriobtaran Naomha (1987)

Sailm Dhaibhidh (Seanadh Earra-ghàidheal) (1694)

Sailm Dhabhidh (ath-sgrùdaichte le litreachadh ùr) (1992)

Tiomnadh Nuadh (MacEachen) (1875)

Ann an clò

Comann Bhìoball na h-Alba

An Tiomnadh Nuadh anns an Eadar-theangachadh Ùr (2017)

An Tiomnadh Nuadh: deasachadh dà-chànanach (1992)

Soisgeul Eòin anns an Eadar-theangachadh Ùr (2010)

Akerbeltz

Am Bìoball Naomh
Seo ath-fhoillseachadh Bìoball an SSPCK (1902).  Chaidh deasachadh aotrom a dhèanamh air an teacsa.