Peacadh, aideachadh agus maitheanas

A’ maitheadh dhaoine eile
A’ sireadh maitheanas
Am peacadh air aideachadh
Buaireadh