Amannan Bìdh

A Dhè, bheannaich na bochdainn,
A Dhè, bheannaich iadsan a tha tinn
Agus bheannaich na cinne-daonna.
A Dhè, bheannaich ar biadh,
A Dhè, bheannaich ar deoch,
Dèan glacaibh, a Dhè, air gach dachaigh.

Naomh Brìghde Chill Dara (c. 460 – c. 528)

Bi an làthair aig ar bòrd, A Thighearna,
Bi air do ghràdhachadh an seo is anns gach àite.
Beannaich na creutairean seo is ceadaich gum bi sinn
A’ fèisteadh ann am Pàrras leat fhèin.

John Cennick (1718-55)