A’ fàs aosta

A Thighearna bi tròcaireach rium
a chionn gu bheil mo bheatha a’ tighinn faisg air an deireadh aice,
agus am feasgar gam fheitheamh.
Chan eil gu leòr ùine ann dhomhsa mi fhèin a’ ghlanadh bho mo pheacaidhean, oir tha na h-uibhir dhiubh ann.
Slànaich mi fhad ’s a tha mi fhathast air an talamh,
agus bi mi fìor fhallainn.
Na do thròcair gluais mi gu aithreachas a’ dhèanamh airson nach bi nàire orm an uair a choinnicheas mi riut ann an nèimh.
Macarius na h-Eiphit (c. 300 – c. 390)

Chuir mi m’ òige seachad a’ smaoineachadh mu do dheidhinn agus ga do ghràdhachadh.
A –nis gun robh m’ fhàs suas gu d’ onair,
m’ fhàs aosta air a bheannachadh leatsa,
agus mo bhàs air a thionndadh gu beatha leat, airson gum biodh tusa nam Fhear-àraich agus nam mhanaidsear tro mo bheatha gu lèir.
Amen.
Iain Sarcabhag Bhardapect (1050-1129)