Co-chomann le Dia

A Dhè, a-mach a do mhaitheas, thoir dhomh thu fhèin,
Oir tha thusa na do leòr dhomh.
Chan urrainn dhomh, gu ceart, faighneachd airson nì nas lugha,
Airson gum bithinn airidh ort.
Nam b’ e is gun robh mi
a’ dol a dh’fhaighneachd airson nì nas lugha
Bhithinn an còmhnaidh ann an dìth,
Oir annadsa a-mhàin tha a h-uile nì agam.

Julian à Norwich (1342-c.1416)