Cò-làithean-breith is cinn-bliadhna

M’ Ìosa, mo Rìgh, mo Bheatha, m’ Uile nì; tha mi a-rìs gam choisrigeadh m’ fhèin choileanta thugadsa. Gabh rium, agus ceadaich, O Athair ghràismhoir, mus crìochnaich a bhliadhna seo gum coilean mi mo dhleastanas. Ann an ainm Ìosa tha mi ga fhaighneachd.
Amen, mar sin gum biodh e.

David Livingstone (1813-73)