Coisrigeadh

O m’ fhìonain uasail, tha mi a’ guidhe ort sùgh a thoirt dhòmhsa do gheug; airson gum bòrc is gum fàs mi na do neart agus na do shùgh, na mo ghnè; sìolaich annamsa fìor neart tro do neart-sa.
Jakob Boehme (1555-1624)