Fògarraich

A Thighearna, tha sinn a’ toirt mu do choinneamh sàrachadh agus cunnartan
dhaoine agus dhùthchanan,
tagraidhean nam prìosanaich
agus iadsan a tha air an cumail na greim,
na muladan acasan a tha air am bualadh le bròn,
feumalachdan nam fògarraich,
cion-neart nam muinntir a tha lag,
sgìths nam muinntir a chaill dòchas,
agus na lughdachaidhean acasan a tha aosta.
A Thighearna fan faisg orra uile. Amen.

Anslem (1066-1109)