Pòsadh

Gun robh an Tighearn gur lìonadh
le na gràsan gu lèir,
agus gur n-ungadh le gach uile mhaith,
airson gum bi sibh beò còmhla
gun fada agus gu naomh.

Iain Calbhainn (1509-1564)