Ro-ràdh

BHON NOLLAIG CHUN NA CAINGIS

 SGRÙDADH FARSAING AIR NA SOISGEULAN

(BEATHA CHRÌOSD)

 ~ AM FAOILLEACH CHUN A’ GHIBLEIN ~

 Tha sinn a-nis a’ tighinn chun na dara pàirt dhen mhìosachan Chrìosdail, a tha gar toirt bhon Fhaoilleach chun a’ Ghiblein/Chèitein, agus mar sin bhon Nollaig chun na Caingis, bho bheatha Israeil gu beatha Chrìosd mar a thathar ga aithris anns na Soisgeulan.